วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แหล่งเก็บเงินออม

              จากหัวข้อที่ผ่านมา เรื่องออมเงินไปเพื่ออะไร นั้นกล่าวแต่ว่าใช้เพื่อตอนหลังเกษียณ

แต่ในความเป็นจริงแล้วมีหลายเหตุผลที่เราต้องออมเงิน เช่น


 • ออมเงินเพื่อซื้อรถ
 • ออม เงินเพื่อซื้อบ้าน
 • ออม เงินเพื่อการศึกษาบุตร
 • ออม เงินเพื่อแต่งงาน
 • ออมเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจส่วนตัว
 • ออม เงินเพื่อบริจาคให้การกุศล
 • ออม เงินเพื่อการท่องเที่ยว
 • ออมเงินเพื่อเป็นมรดก            ฯลฯ


               การออมเงินเพื่อให้บรรลุในแต่ละเป้าหมายนั้นก็มีระยะเวลาที่ต้องใช้เงินแตกต่างกัน

ซึ่งมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นคือ ภายใน 3 ปี ระยะกลางคือภายใน 5 ปี และระยะยาวมากกว่า 7 ปี

แต่จะทำอย่างไรหละที่จะทำให้เงินออมนั้นไปถึงเป้าหมายตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ตั้งเป้าไว้

การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ....คือ คำตอบค่ะ

ทั้งนี้ การลงทุนนั้นจะต้องดูที่ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยง

ซึ่งเรียงลำดับผลตอบแทนและความเสี่ยงต่ำ ไปผลตอบแทนและความเสี่ยงสูง ดังนี้ค่ะ

 1. ตราสารภาครัฐ
 2. เงินฝาก
 3. หุ้นกู้
 4. หุ้นบุริมสิทธิ์
 5. หุ้นกู้แปลงสภาพ
 6. กองทุนรวม
 7. หุ้นสามัญ
 8. อสังหาริมทรัพย์
 9. ออปชั่น
 10. ฟิวเจอร์
การลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทก็ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนว่าต้องการได้รับผลตอบแทนแบบใด

เงินฝาก

มีสภาพคล่องสูง ความเสี่ี่ยงต่ำ ดอกเบี้ยถูก ซึ่งต้องคงไว้เพื่อไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และกันไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉิน

ประเภทตราสารหนี้

ในยุคดอกเบี้ยถูก นักลงทุนจะไม่ค่อยฝากเงินเพราะดอกเบี้ยจะถูกมาก ภาวะแบบนี้บริษัทเอกชนหลายแห่งจะออกหุ้นกู้ออกมาเยอะเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนไปใช้ขยายกิจการ นักลงทุนที่ต้องการรายได้สม่ำเสมอก็สามารถเลือกลงทุนในตราสารหนี้ได้ ทั้งนี้ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้ออก 

ประเภทตราสารทุน

สินทรัพย์นี้จะเติบโตมากช่วงเศรษฐกิจอยู่ในภาวะฟื้นตัวและเริ่มดีขึ้น ซึ่งหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ก็จะมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง ให้ผลตอบแทนสูงและมีความเสีี่ยงสูงด้วยเช่นกัน เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการให้เงินลงทุนเติบโต

ประเภทตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์ประเภทนี้จะมีไว้ป้องกันความเสี่ยง(แต่ภาวะปัจจุบันค่อนข้างใช้เก็งกำไร) ฟิวเจอร์ ออปชั่น มีผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงสูงมากเหมาะแก่นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงมาก            หลักการเลือกประเภทของการลงทุนขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการลงทุน

ถ้าเป้าหมายระยะสั้นก็จะต้องลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด

เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชนเกรด A เป็นต้น เพราะได้เงินต้นและผลตอบแทนที่แน่นอน สม่ำเสมอ

ส่วนเป้าหมายในระยะกลางและยาวนั้นก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลางและสูงขึ้น


การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ เช่น ของสะสม ภาพวาด เครื่องประดับเพชร ทอง พระเครื่อง

ธนบัตรต่างประเทศในเงินสกุลหลักของโลก เช่น เงินดอลลาร์ เงินเยน เงินฟรังค์สวิส เป็นต้น


"ห้ามใจร้อนที่จะลงทุนโดยไม่ีศึกษาหรือมีความรู้ก่อนการลงทุน

 มิฉะนั้นแล้วเงินออมที่เก็บมานั้นอาจจะสูญหายในพริบตา" 


                   ดังนั้น เราควรต้องศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆก่อนการลงทุน

เพราะผลิตภัณฑ์ทางการเงินในแต่ละรูปแบบก็เปรียบเสมือนดินที่จะปลูกเงินออมของเราให้งอกเงย

เหมือนกับการปลูกข้าวต้องปลูกที่ดินเหนียวถึงจะเติบโต ได้เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ น่ารับประทาน

แต่ถ้าเรานำข้าวไปปลูกในดินทรายก็มีแต่เปลืองเมล็ดพันธุ์และเสียเวลา 


เราเริ่มศึกษาได้จากเว็ปต่างๆเพราะมีความรู้ให้เราเข้าไปศึกษา "ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น"

แต่สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จะเริ่มที่ไหน ขออนุญาตแนะนำเว็ปนี้ค่ะ
เป็นเว็ปของตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ความรู้เรื่องการลงทุน สมัครเป็นสมาชิกฟรีค่ะ 

ลักษณะการให้ความรู้เป็น E-Learning ที่สามารถโหลดดูได้ทางอินเตอร์เน็ต 

หลักสูตรที่ให้ความรู้การลงทุนเบื้องต้นอธิบายเป็น Animation ด้วยการ์ตูนน่ารักๆ

พอดูจบแล้วก็จะมีแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นว่าเรามีความเข้าใจกับเรื่องนั้นๆอย่างไรบ้าง

การอธิบายด้วยการ์ตูนนั้นจะทำให้บทเรียนยากๆมันง่ายขึ้นมาก แถมไม่น่าเบื่ออีกด้วยค่ะ

ลองเข้าไปดูนะค่ะ ก็จะรู้ว่าเราจะให้เงินไปทำงานในการลงทุนแบบไหนได้บ้าง


"เสียเวลาลับขวานให้คม แล้วเราจะใช้แรงน้อยลงในการตัดไม้"   ^_^ //

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น